Сприяння розвитку гендерної рівності

 

 

 

Гендерна рівність є однією з ознак правової держави. Принцип гендерної рівності, закріплений в Конституції та законах України, в реальному житті не допомагає жінкам відчути себе  рівними з чоловіками. На сьогоднішній день в Україні не існує паритету в умовах діяльності жінок і чоловіків в переважній більшості сфер життєдіяльності  суспільства. Найбільш відчутна гендерна нерівність у  сферах  праці та зайнятості і в сфері політики.Image

 

З метою сприяння  рівній участі жінок і чоловіків у політичному і громадському житті, у процесах прийняття рішень на всіх рівнях політичної, економічної та соціальної сфери у Дніпропетровській області Жіночий інформаційно-координаційний центр:

 

1. Проводить інформаційні кампанії серед населення з питань утвердження гендерної рівності, розробляє та випускає інформаційно-просвітницьки  матеріали .

 

2. Проводить навчання представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, відповідальних за реалізацію Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві, основним принципам досягнення гендерної рівності.

 

3. Розвиває співпрацю органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, відповідальних за реалізацію Державної програми з утвердження гендерної рівності, з громадськими організаціями щодо створення рівних можливостей для жінок та чоловіків у всіх сферах громадського життя в результаті спільного навчання на тренінгах. 

 

4. Залучає громадськість Дніпропетровської області до обговорення стану забезпечення рівності прав та можливостей жінок та чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, до підготовки рішень з гендерної рівності органами влади та місцевого самоврядування та до планування ефективних заходів з покращення гендерної політики в цілому.

 

Дніпропетровський   жіночий інформаційно-координаційний   центр  розробив Концепцію   утвердження гендерної рівності  у Дніпропетровській області, яку була обговорена з громадськістю та представниками місцевого самоврядування  та передана до відповідних підрозділів Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

 
2009 © Жіночий інформаційно-координаційний центр